Home Werkwijze Branches Contact

Iedere opdrachtgever en iedere opdracht is anders. Wij beschouwen uw opdracht dan ook steeds weer als een uniek project, waar wij met open enthousiasme en toewijding aan beginnen. Uiteraard maken wij wel gebruik van de meerjarige ervaring op verschillende terreinen en in verschillende disciplines, die onze managers meebrengen.

Plan van Aanpak:
Na een korte verkennende periode komen wij tot een Plan van Aanpak. Hierin staat een uitgebreide analyse van de situatie en de voorliggende vraagstukken, een voorgestelde oplossingsrichting en concrete stappen en acties. De mijlpalen in dit proces worden op vastgestelde momenten met u besproken en indien nodig aangepast.

Resultaten:
Wij maken met u afspraken over zo concreet mogelijke resultaten of te behalen doelstellingen. Uiteraard begrijpen wij als ervaren managers dat flexibiliteit en aanpassingsvermogen onderdeel zijn van de aanpak en samenwerking. Onze managers zijn daartoe goed in staat zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen.
Aan het einde van het traject worden de behaalde resultaten op gestructureerde wijze geƫvalueerd, onder andere ook op de wijze waarop het IM Register dan vereist van gecertificeerde Register Managers.

Schaduwmanagement en professionele reflectie:
Een belangrijk onderdeel van onze professionaliteit is de kwetsbaarheid waarmee wij ons graag opstellen. Wij hanteren, wanneer wenselijk en inpasbaar, graag een vorm van schaduwmanagement, waarbij de schaduwmanager de uitvoerende manager helpt en adviseert.
Het schaduwmanagement kan in voorkomende gevallen zelfs de opdracht overnemen indien de uitvoerende manager wegvalt. Een extra garantie voor continuĆÆteit en kwaliteit.

Daarnaast is reflectie (tijdens en na een opdracht) op permanente basis, bijscholing en studie een grondslag voor het op het hoogste niveau brengen en houden van de professionele kwaliteit die wij u bieden. Wij verwachten van onze managers, naast actuele kennis en topprofessionaliteit, tevens een hoge mate van maturiteit en empathie en gevoel voor diplomatie bij het behalen van de resultaten.